Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení

Program obnovy obce 2023-2026

Plán obnovy obce Lesná 2023-2026.pdf

Jednací řád zastupitelstva obce 2022-2026

Jednací řád 2022-2026.pdf

 

Vyhlášky, zákony, usnesení

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška pyrotechnika

Obecně závazná vyhláška alkohol, jiné omamné a psychotropní látky na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č.2-2021.pdf

6.6.2023

6.6.2023

 

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 obce Lesná o místním poplatku z pobytu.pdf 9.6.2021
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 obce Lesná o místním poplatku z pobytu.pdf Zrušeno
Řád veřejného pohřebiště obce Lesná.pdf 4.7.2019
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity zrušeno
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatku ze psů 1.1.2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  zrušeno 
Obecně závazná vyhláška č.1/2015. o odpadech, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesná  zrušeno
Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.1/2013 o místním poplatku  Zrušeno 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Zrušeno 
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 o místním poplatku  Zrušeno 
Obecně závazná vyhláška č.11/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání, třídění a odstraňování komunálních odpadů  Zrušeno 
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce 11/2012 o místním poplatku  Zrušeno 
Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 O místním poplatku - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  Zrušeno 
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 10/2011 - o místním poplatku  Zrušeno 
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 9/2010 - o místním poplatku  Zrušeno 
Obecně závazná vyhláška č.9/2010 O místním poplatku - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Zrušeno 
Příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce č 6/2007 - o místním poplatku  Zrušeno 
Obecně závazná vyhláška Obce Lesná č. 8/2009, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích  26.9.2009 
Obecně závazná vyhláška Obce Lesná č. 07/2009 - Požární řád obce  10.6.2009 
Příloha č.2 k vyhlášce č.6/2007 o poplatku za odpady  Zrušeno 
Nařízení č.1/2008 kterým se stanovují maximální počty a objemy odpadových nádob na komunální odpad  1.1.2009 
Obecně závazná vyhláška č.5/2007 O odpadech, kterou se stanovuje shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Zrušeno 
Obecně závazná vyhláška č.6/2007 O místním poplatku - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  Zrušeno 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 O o místních poplatcích - z ubytovací kapacity  Zrušeno 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 O místních poplatcích - poplatek ze psů  Zrušeno  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  1.11.2005 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště  zrušeno

Veřejnoprávní smlouvy

Název smlouvy

Účinnost

Veřejnoprávní smlouva - stavební úřad 30.3.2016
Veřejnoprávní smlouva - přestupky 19.4.2019

 

Usnesení zastupitelstva

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2005

2006

2007