Rozpočet

Rozpočet 2018.pdf    vyvěšeno 1.3.2018

Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2017

Rozpočtové provizorium 2018.pdf   vyvěšeno 29.12.2017 

Rozpočet 2017.pdf    vyvěšeno 23.3.2017

Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2016

Plnění rozpočtu 2016.pdf

Rozpočet 2016 - schválený

Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2015

Plnění rozpočtu 2015.pdf

Rozpočet 2015 - schválený

Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2014

Plnění rozpočtu 2014

Rozpočet 2014 - schválený

Výkaz plnění rozpočtu Lesná za rok 2013

Plnění rozpočtu 2013

Rozpočet 2013 - schválený

Rozpočet 2012 - plnění

Rozpočet 2012 - schválený

Plnění rozpočtu 2011

Rozpočet 2011 - schválený

Rozpočet 2010 - plnění

Rozpočet roku 2009

Příjmy

Plán

Skutečnost
Daňové příjmy

7514000,00

 
Nedaňové příjmy 2606000,00  
Kapitálové příjmy 30000,00  
Dotace 53129,00  
Financování 9293362,79  
Celkem

19136491,79

 

Výdaje

Plán

Skutečnost

Silnice - (+zimní údržba)

680400,00

 

Pítná voda

8972399,79

 

Odpadní voda

654500,00

 

Školství

1117592,00

 

Knihovna

15000,00

 

Kultura, kronika

184000,00

 

SPOZ - kulturní výbor

37000,00

 

Sportovní zařízení obce

322000,00

 

Tělovýchova

53000,00

 

Volný čas dětí

105000,00

 

Byty

30000,00

 

Nebytové prostory

43000,00

 

Veřejné osvětlení

142000,00

 

Hřbitov

20000,00

 

Lokální teplo

1610600,00

 

Majetek obce

1860000,00

 

Odpady

560000,00

 

Veřejná zeleň

150000,00

 

DSH ( hasiči)

96000,00

 

Obecní zastupitelstvo

718000,00

 

Místní správa

1451000,00

 

Poplatky bankovní

15000,00

 

Pojištění

100000,00

 

Financování

200000,00

 

Celkem

19136491,79

 

Rozpočet roku 2008

Příjmy

Plán Skutečnost

Daňové příjmy

8889160,00

8912471,69

Nedaňoví příjmy

2118600,00

2125512,46

Kapitílové příjmy 81000,00

85247,00

Dotace 525300,00

525300,00

Financování 7682274,79

7682274,79

Celkem 19296334,79

19330805,94

Výdaje

Plán Skutečnost
Turismus 375000,00

374850,00

Silnice - zimní údržba 2216000,00

1310492,50

Pitná voda 7449330,79

447108,70

Odpadní voda 147000,00

128773,00

Školství 1073344,00

1073344,00

Knihovna 15000,00

12700,00

Kultura, kronika 34000,00

30784,00

SPOZ 37000,00

34170,00

Sportovní zařízení obce 367000,00

306062,00

Tělovýchova

53000,00

53000,00

Volný čas dětí 15000,00

4203,00

Byty 10000,00

0,00

Nebytové prostory 49000,00

26410,50

Věřejné osvětlení 142000,00

74483,00

Hřbitov 10000,00

0,00

Lokální teplo ( kotelna) 1918000,00

1670476,50

Majetek obce 1282000,00

692510,00

Odpady 620000,00

460655,00

Veřejná zeleň 70000,00

56591,30

Hasiči 55000,00

54048,00

Obecní zastupitelstvo 678000,00

634820,00

Volby 2008 30000,00

28640,00

Místní správa 2326660,00

2277012,64

Ostatní  finanční operace (poplatky, poj 115000,00

86309,00

Financování 200000,00

200000,00

Celkem 19296334,79

10037443,15

Rozpočet roku 2007

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 4294740,00

4434933,42

Nedaňové příjmy 1243326,00

1508303,82

Kapitálové příjmy 5455000,00

5458170,00

Dotace 495288,00

495288,00

Financování 1785843,38

1785843,38

Celkem 13274197,38

13682538,62

Výdaje

Plán Skutečnost
Zemědělství - pozemky 15000,-

4396,00

Turismus 162000,-

85664,40

Silnice + zimní údržba 6329905,-

62636,00

Pitná voda 204000,-

6082,00

Odpadní voda 89000,-

57319,00

Školství 971360,-

946918,00

Knihovna 14000,-

13504,00

Kultura 53000,-

13330,50

Památník 0,-

0,00

SPOZ 29000,-

25980,00

TJ - sportovci 52000,-

43612,50

Volný čas dětí 440000,-

415883,50

Bytové hospodářství 1321600,-

1204088,50

Veřejné osvětlení 100000,-

100265,00

Hřbitov 10000,-

2652,50

Odpady 245000,-

265558,50

Komunální služby - zámek 400000,-

291369,00

Veřejná zeleň + letní údržba 68000,-

35551,00

DSH (hasiči) 181000,-

174114,00

Obecní zastupitelstvo 612000,-

604388,00

Místní správa 1771988,38

1441607,93

Ostatní finanční operace 0,-

0,00

Finanční vypořádání 5344,-

5343,50

Financování 200000,-

200000,00

Celkem 13274197,38

6000263,83

Rozpočet roku 2006

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 3414000,- 3669710,90
Nedaňové příjmy 1067500,- 1356003,48
Kapitálové příjmy 650000,- 760476
Dotace 57432,- 934960
Financování 831957,55 831957,55
Celkem 6020889,55 7553107,98

Výdaje

Plán Skutečnost
Zemědělství - pozemky

20000,-

6576,-

Turismus 183000,- 148019,80
Silnice + zimní údržba 1077760,- 932880,13
Pitná voda 240000,- 261163,60
Odpadní voda 79000,- 108114,-
Školství 628256,- 704918,-
Knihovna 14000,- 12799.-
Kultura 68000,- 27789,50
Památník 1000,- 0,00
SPOZ 29000,- 30915,-
TJ - sportovci 31000,- 29172,50
Volný čas dětí 15000,- 13595,-
Bytové hospodářství 1270500,- 1102276,-
Veřejné osvětlení 80000,- 81669,50
Hřbitov 15000,- 4694,-
Odpady 120000,- 114027,-
Veřejná zeleň + letní údržba 35000,- 57094,-
SDH (hasiči) 93000,- 87542,-
Obecní zastupitelstvo 360000,- 382544,-
Volby 0,- 33689,50
Místní správa 1461373,55 1427786,02
Financování 200000,- 200000,-
Celkem

6020889,55

5767264,55

Rozpočet roku 2005

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 3266000,-

3710719,-

Nedaňové příjmy 1060000,-

1127654,30

Kapitálové příjmy 10000,-

20210,-

Dotace 65320

68980,-

Financování 1177760.-

1177760,-

Celkem 5579080,-

6105323,3

Výdaje

Plán Skutečnost
Zemědělství - pozemky 20000,-

10600,-

Turismus 102000,-

91981,32

Silnice + zimní údržba 890000,-

884905,-

Pitná voda 15000,-

14330,-

Odpadní voda 240000,-

209115,-

Školství 571180,-

571180,-

Knihovna 14000,-

12752,-

Kultura 56000,-

31659,30

Památník 1000,-

245,-

SPOZ 33000,-

31143,-

TJ - sportovci 36000,-

32813,30

Volný čas dětí 5000,-

5095,-

Bytové hospodářství 1025000,-

934848,-

Veřejné osvětlení 90000,-

80275,-

Hřbitov 20000,-

20997,-

Odpady 115000,-

110637,80

Veřejná zeleň + letní údržba 40000,-

41313,-

DSH (hasiči) 70000,-

69121,50

Obecní zastupitelstvo 642000,-

632639,-

Místní správa 1393898,51

1143494,04

Ostatní finanční operace 0,-

138880,-

Finanční vypořádání 0,-

5340.-

Financování 200000,-

200000,-

Celkem 5579078,51

5273364,26