Drobečková navigace

Úvodní stránka > Stará struktura - NEMAZAT!!! > Akce v okolí

Akce v okolí


2 Následující

Přijď na to!

Místo
Borská, Plzeň
Datum konání
Stálá akce
Typ

Název „Přijď na to!“ vystihuje princip celé expozice: mezi exponáty totiž patří celá řada hlavolamů a hraček, na jejichž princip musí „hráči“ sami přijít, tedy jej odhalit. Navštivte Techmanii, hrajte si, manipulujte s předměty, zkrátka Přijďte na to! Bavit se zaručeně bude celá rodina ;-) Hravá expozice se představuje v originálním dřevěném kabátě průmyslového designera Štěpána Soutnera, který s námi navrhuje například expozici Vesmír a získal prestižní cenu za návrh svého vláčku RandeVuu, který u nás také můžete vidět.

Více

Expozice ŠKODA

Místo
Borská, Plzeň
Datum konání
Stálá akce
Typ

Víte, kolik budov původně měla největší zbrojovka v monarchii? Že Škodovka vedle tanků vyráběla také kormidla pro zaoceánské lodě? Znáte někoho z rodiny Škodů? Víte, že nový kloubový trolejbus ŠKODA má stejnou přepravní kapacitu jako dopravní letadlo Boeing 737? Nebo kde se v Plzni projdete po prvním mostě na světě s celosvařovanou konstrukcí? V naší expozici ŠKODA se seznámíte s historickým vývojem Škodových závodů od jejich založení až do současné podoby. Doslova se projdete po časové ose a zastavíte u stěžejních okamžiků a výrobků, které okouzlily svět. Informace získáte z obrazových panelů, audio- a videosekvencí i dalších zdrojů. Uvidíte zrekonstruovanou parní turbínu z roku 1922 – kompletní a schopnou provozu; modely lokomotiv i samotné továrny, funkční modely trolejbusů, ukázky historického nářadí… Vytvoříte si tak představu o světovém věhlasu společnosti ŠKODA, její minulosti, současnosti, i budoucnosti.

Více

Štola Ondřej Šlik

Místo
Sadová 816, 34815 Planá
Datum konání
Stálá akce
Typ

Štola Ondřej Šlik, ve které se muzeum nachází, byla vyražena koncem 16. stol. v době největšího rozkvětu dolování stříbrných rud v Plané a jejím okolí. Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti a je v něm instalována expozice rudného hornictví, které je v současné době v Čechách prakticky zlikvidováno. Množství exponátů, tematicky utříděných, působí v podzemních prostorách velmi autenticky.

Více

Příroda Českého lesa

Místo
tř. Míru 447, 34701 Tachov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice sestává z několika volně propojených tematických okruhů, přičemž hlavní část zaměřená na prezentaci druhové diverzity území, vychází důsledně z principií tzv. rostlinně-zeměpisných celků, čili jakýchsi elementárních krajinných jednotek, které jsou vymezeny škálou obsahově rozdílných biotopů, akcentujících odlišné podmínky prostředí.

Více

Národopis

Místo
tř. Míru 447, 34701 Tachov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Měšťanský interiér - Expozice je instalována v patře a využívá prostor bývalých klášterních cel. Je tedy členěna do devíti pokojů - devíti oblastí znázorňujících život městského ale především venkovského obyvatelstva v minulosti. Jedna místnost představuje měšťanský interiér z přelomu 19. a 20. století. Vystaven je nábytek, sklo, porcelán, panenka i řada zajímavých drobností. Dále můžete vidět části: Venkovská domácnost, Kovářství, Oděv a jeho výroba, Kuchyně, Hrací mechanismy.

Více

Bývalý klášterní refektář

Místo
tř. Míru 447, 34701 Tachov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Tento prostor s původní nástěnnou a nástropní výmalbou je nejpůsobivější částí expozice. Jednotlivé výjevy zobrazují jednak františkánské světce a jednak známé biblické příběhy. Je zde možno spatřit i velkoformátový obraz bitvy křižáků s Turky u Bělehradu. Svatý Jan Kapitsrán, který měl v této bitvě učinit zázrak, byl zároveň tím, kdo přivedl po husitských válkách františkány do Tachova. V místnosti jsou dále instalovány gotické sbírky - madony, oltářní křídla a oltářní skříň. Návštěvníky nejvíce obdivované je sousoší z lipového dřeva v životní velikosti - Poslední večeře Páně.

Více

Historie do r. 1945

Místo
tř. Míru 447, 34701 Tachov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice je instalována v přízemí budovy. Je seřazena chronologicky a členěna podle jednotlivých období, které sehrály v historii regionu Tachovska hlavní úlohu. Začátek je věnován pravěku našeho regionu. Na schematické mapě jsou zakreslena nejdůležitější archeologická naleziště. Jsou zde rovněž instalovány předměty nalezené při vykopávkách.

Více
2 Následující