Drobečková navigace

Úvodní stránka > Stará struktura - NEMAZAT!!! > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

   
   

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3.2.2016

Obecně závazná vyhláška č.1/2015. o odpadech, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesná

9.5.2015

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.1/2013 o místním poplatku

zrušeno

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 zrušeno

 Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 o místním poplatku

 zrušeno

 Obecně závazná vyhláška č.11/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání, třídění a odstraňování komunálních odpadů

Zrušeno

 Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce 11/2012 o místním poplatku

Zrušeno

 Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 O místním poplatku - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zrušeno

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 10/2011 - o místním poplatku

Zrušeno

Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 9/2010 - o místním poplatku Zrušeno
Obecně závazná vyhláška č.9/2010 O místním poplatku - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zrušeno
Příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce č 6/2007 - o místním poplatku Zrušeno
Obecně závazná vyhláška Obce Lesná č. 8/2009, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 26.9.2009
Obecně závazná vyhláška Obce Lesná č. 07/2009 - Požární řád obce 10.6.2009

Příloha č.2 k vyhlášce č.6/2007 o poplatku za odpady

Zrušeno
Nařízení č.1-2008 kterým se stanovují maximální počty a objemy odpadových nádob na komunální odpad.pdf 1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č.5/2007 O odpadech, kterou se stanovuje shromažďování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zrušeno
Obecně závazná vyhláška č.6/2007 O místním poplatku - za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 O o místních poplatcích - z ubytovací kapacity

1.1. 2007

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 O místních poplatcích - poplatek ze psů

1.1. 2007
Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

   1.11.2005

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště

14.6.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 Program obnovy vesnice 2015 - 2018

Jednací řád obecního zastupitelstva Lesná

Jednací řád zastupitelstva obce Lesná - nový